KTO's bestyrelse har godkendt KTO-forliget

11. april 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 7.04-05
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
11. april 2005

Vedr.: KTO's bestyrelse har godkendt KTO-forliget

Det skal hermed meddeles, at KTO på et bestyrelsesmøde d.d. har godkendt protokollatet af 19. februar 2005 vedr. overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2005.

Der vedlægges en endelig over medlemsorganisationernes stillingtagen til aftale- og overenskomstfornyelsen på baggrund af de oplysninger, som KTO’s sekretariat har modtaget.oversigt

KTO har derfor d.d. meddelt de (amts)kommunale arbejdsgivere, at KTO har godkendt KTO-forliget.

De (amts)kommunale arbejdsgivere har ligeledes d.d. meddelt deres godkendelse af KTO-forliget.

KTO’s om godkendelse af KTO-forliget vedlægges.pressemeddelelse

Under henvisning til KTO’s vedtægter samt til KTO-forligets pkt. 8 om frigivelse af lønstigninger som følge af løntrinsprojektet samt generelle lønstigninger skal KTO gøre opmærksom på, at det er de enkelte organisationer, der skal give hver af de kommunale arbejdsgiverparter meddelelse om, hvorvidt man har tiltrådt KTO-forliget og resultatet af organisationsforhandlingerne, og dermed fraskrevet sig konfliktretten. Det fremgår videre af pkt. 8, at det er en betingelse for lønfrigivelsen, at den enkelte overenskomst/aftale eller godkendt protokollat om løntrinsprojektet er den lønanvisende myndighed (amtet/kommunen/institutionen) i hænde.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Helle Basse