Nye lønninger pr. 1. april 2005

18. april 2005
Organisationsudsendelse 

 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 8.06-03
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
18. april 2005
 

Vedr.: Nye lønninger pr. 1. april 2005

Ved OK-05 blev det aftalt at gøre den pensionsgivende løn fuldt pensionsgivende pr. 1. april 2005, jfr. KTO-forliget pkt. 2.4.

Endvidere blev det som følge af det aftalte trinprojekt, jfr. KTO-forliget pkt. 1.1, aftalt at forhøje grundsatserne på løntrin 46 - 55, samt grundsatsen for stillinger, der pr. 31. marts 2005 aflønnes efter løntrin 55, med 1,78 % pr. 1. april 2005. Trinforhøjelsen vil blive indarbejdet i lønjusteringsaftalerne efter sædvanlig praksis, hvilket vil medføre at årsløn-ningerne vil have mindre afvigelser fra de satser, som fremgår af bilag 1.1. til KTO-forliget. Afvigelserne fremgår af nedenstående skema:

Trin Årsløn jf. bilag 1.1. Årsløn jf. lønjusteringsaftalen

Trin

Årsløn jf. bilag 1.1.

Årsløn jf. lønjusteringsaftalen

47

361.914,41

361.915

48

378.550,35

378.551

49

403.955,66

403.956

50

432.154,83

432.155

51

477.347,18

477.346

52

543.160,17

543.161

53

596.370,75

596.370

54

667.305,30

667.306

55

752.572,52

752.572

Stillinger, der pr. 31.3.2005 aflønnes efter løntrin 55 (55 +)

848.185,67

848.186


Der er hverken aftalt generelle lønstigninger eller udmøntning fra reguleringsordningen pr. 1. april 2005. Den samlede procentregulering er som følge heraf uændret 1,124454 %.

På baggrund af ovennævnte aftalte forbedringer, er der udarbejdet .

Af løntrinsprojektet, jf. KTO-forliget bilag 1.1, pkt. 5, fremgår det, at for tjenestemænd, der er pensioneret senest med udgangen af marts 2005, reguleres tjenestemandspensionen med 1,52 %. Den tekniske udformning heraf skal drøftes med de (amts)kommunale arbejdsgivere. KTO vender tilbage, når udformningen er afklaret.de vedlagte tabeller med de kommunale lønninger, samt pensionsgivende løn

Denne skrivelse med tilhørende løntabeller vil også kunne findes på KTO's hjemmeside .

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst
Vibeke Pedersen

Mere detaljerede løntabeller samt pensionsgivende lønninger for tjenestemænd vil blive offentliggjort på KTO's hjemmeside så hurtigt som muligt.