Ledere der lykkes

24. maj 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.05.08-03
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
24. maj 2005

Vedr.: Ledere der lykkes

Ledere der lykkes er et KL og KTO projekt, der er udarbejdet i regi af Væksthus for ledelse.

Ledere der lykkes er en undersøgelse af kernekompetencer hos succesfulde ledere på kommunale arbejdspladser. I vedlagte kan du læse mere om undersøgelsens resultater og hvordan resultaterne kan bruges. Resultaterne kan bl.a. give inspiration til rapport

  • at identificere de rette lederaspiranter,
  • at tilrettelægge førlederprogrammer,
  • at gennemføre interview med ansøgere til lederstillinger,
  • at udvikle eksisterende ledere, fx via kurser eller coaching, og
  • at understøtte ledernes egen refleksion over deres opgave.

I vedlagte hæfte beskrives i kort form de vigtigste resultater fra undersøgelsen. Det drejer sig om følgende kernekompetencer:”Ledere der lykkes – hvad er det, de kan?”

  • relationel forståelse,
  • tillidsvækkende sparring,
  • konfronterende intervention,
  • insisterende delegering,
  • rodfæstet under pres.

Disse fem kompetencer er ikke de eneste, en god leder skal have. Men de er så tydelige hos de udvalgte ledere, der har deltaget i undersøgelsen, at de kan betragtes som et afgørende fundament for succesfuld ledelse.

Hver af de fem kompetencer er i hæftet præsenteret med et citat fra undersøgelsen, en række vigtige kendetegn og med en kort forklaring.

Til orientering vedlægges som udsendes i forbindelse med offentliggørelsen af projektet den 25. maj 2005. pressemeddelelsen

KTO’s sekretariat ligger inde med et begrænset antal af hæftet ”Ledere der lykkes – hvad er det, de kan?”, som kan bestilles ved henvendelse til Lars Daugaard på 51 37 69 06.

Ovennævnte publikationer kan desuden downloades fra www.lederweb.dk

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Lars Daugaard