Lønudvikling i OK-02-perioden

24. maj 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 8.05.01-01
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
24. maj 2005
 

Vedr.: Lønudvikling i OK-02-perioden

Danmarks Statistik (DS) offentliggjorde den 20. februar 2005 lønindeksene for den offentlige sektor. Med denne offentliggørelse er det muligt at beregne den faktiske lønudvikling i den kommunale sektor i OK-02-perioden til 12,33 %. I samme periode har de aftalte generelle lønstigninger været 6,92 % og udviklingen i DS’ forbrugerprisindeks har været 5,2 %.

I nedenstående skema er der udarbejdet tilsvarende opgørelser for OK-97- og OK-99-perioderne:

 

OK-02

OK-99

OK-97

Den faktiske lønudvikling 12,33 % 10,31 % 9,22 %
Udviklingen i de aftalte generelle lønstigninger 6,92 % 6,24 % 5,09 %
Udviklingen i forbrugerpriserne 5,2 % 8,1 % 4,2 %

Note: OK-97 var 2-årig aftaleperiode, OK-99 og OK-02 var 3-årige.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Vibeke Pedersen