Digital forvaltning

1. juni 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 1.07.01-06
heb
Direkte tlf.nr.: 3347 0627
1. juni 2005

Vedr.: Digital forvaltning

Ved brev af 30. januar 2004 orienterede KTO medlemsorganisationerne om en række forhold vedrørende digital forvaltning, herunder om Dialogforum om digital forvaltning, om myter og dogmer om digital forvaltning samt om allerede gældende aftalte forhold vedrørende omstillingsprojekter mv.

Formålet med Dialogforum er, at regeringen, KL og Amtsrådsforeningen får lejlighed til at drøfte spørgsmål i relation til digital forvaltning med personale-, branche og brugerorganisationer. KTO deltager i disse møder.

På det seneste møde i Dialogforum den 30. maj 2005 blev der blandt andet orienteret om og drøftet nødvendigheden med fokus på ledelse af digitaliseringsprojekter. Efter mødet er der udgivet en publikation ”Ledelse af digitalisering i den offentlige sektor”, som sammen med andre relevante ting vedrørende digitaliseringsprojekter kan findes på www.e.gov.dk.

I ovennævnte rapport omtales resultaterne af en omfattende undersøgelse af, hvordan en række institutioner i stat, amter og kommuner leder udviklingen af digital forvaltning. Over 100 ledere på mange niveauer af disse institutioner har deltaget i undersøgelsen.

Ledelse og lederområdet er i øvrigt et område hvor de (amts)kommunale arbejdsgiverparter og KTO er i tæt samarbejde om forskellige forhold. Der kan i forhold hertil henvises til Væksthus for ledelse – et samarbejde om lederudvikling mellem KL, Amtsrådsforeningen og KTO – samt til www.lederweb.dk.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henning Bickham