Brev til borgmestre om tryghedsaftale

7. juni 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 9.02.01
HW/JH/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
7. juni 2005

 

Ved overenskomstforhandlingerne var parterne enige om at anbefale, at i det omfang kommuner og regioner kommer i en situation, som nødvendiggør personaletilpasninger, indgår naturlig afgang i videst muligt omfang i løsningen heraf.

I den netop indgåede aftale om jobsikkerhed og tryghedsskabende foranstaltninger i forbindelse med kommunalreformen mellem regeringen og Socialdemokraterne samt Det Radikale Venstre anbefales, at der i samarbejdsudvalgs-/medudvalgsregi aftales retnings-linier for tryghedsskabende foranstaltninger i forbindelse med eventuelle personaletilpasninger på det kommunale og regionale område.

På den baggrund og for at lægge maksimalt pres på den enkelte kommune/amt/region til at efterleve regeringens, Socialdemokraternes og Det Radikale Venstres anbefaling, så der indgås lokale tryghedsaftaler i alle landets kommuner/amter/regioner, har KTO d.d. udsendt vedlagte . I brevene opfordres borgmestrene til, at der indgås lokale tryghedsaftaler, og borgmestrene anmodes om at give KTO en tilbagemelding senest den 12. september 2005 om, hvorvidt kommunen/amtet/regionen er indstillet på at følge anbefalingen.breve til landets borgmestre

Brevene er udformet lidt forskelligt afhængigt af, om der er tale om et amt, en kommune der sammenlægges med andre kommuner, eller en kommune der ikke skal sammenlægges med andre kommuner. I vedlagte bilag er der en herunder om der er tale om en kommune, der skal sammenlægges eller ej.oversigt over, hvem brevene er sendt til,

I løbet af oktober måned vil KTO følge op overfor de kommuner/amter/regioner, som ikke vil følge opfordringen. KTO’s forhandlingsudvalg mv. vil desuden løbende drøfte eventuelle yderligere initiativer, som kan styrke og inspirere de lokale medarbejderrepræsentanter i forbindelse med personalepolitiske initiativer som led i kommunalreformen.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henrik Würtzenfeld