Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

10. juni 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.02.25-01/9
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
10. juni 2005

Vedr.: Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

Underskrevet er vedlagt. aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

Aftalen er indgået ved OK-05, og den erstatter den tidligere § 9 i KTO’s Aftale om ny løndannelse. Aftalen trådte i kraft den 1. april 2005.

Ved OK-05 blev der aftalt en række forbedringer af den tidligere § 9 i Aftalen om ny løndannelse. Forbedringerne omfatter bl.a.:

  • Der skal angives selvstændig statistik for fælleskommunale virksomheder. Af bemærkningen til 5) i § 1. Område, fremgår det: ”I 5 indgår alle fælleskommunale virksomheder m.v. – i det omfang de ikke indgår i 1-4 – som er omfattet af amtslige/kommunale overenskomster, og der angives selvstændig statistik for disse virksomheder.”
  • Lønstatistikkens oplysninger om tillægsdele skal kunne fordeles på centralt og lokalt aftalte tillæg, jf. § 2, stk. 1. Det fremgår af bemærkningen til samme, at ”Til-læg omfatter: Funktionsløn, kvalifikationsløn, resultatløn, udligningstillæg, løn ej færdigforhandlet, andre tillæg og overgangstillæg. Tillæg omfatter såvel trin som tillæg.”
  • Lønstatistikken tilpasses ved ændringer i personalesammensætningen som følge af opgave- og strukturreformen, jf. bemærkningen til § 2, stk. 1.

For så vidt angår statistikgrundlag for de centrale lønforhandlinger fremgår det af KTO-forligets pkt. 7.2.1.: ”Til brug for de centrale forhandlinger foranlediger de (amts)kommunale arbejdsgivere, at der fremlægges det nødvendige statistiske materiale.

Forud for forhandlingerne på det (amts)kommunale arbejdsmarked udarbejder FLD det særlige beregningsgrundlag (SBG).”

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Vibeke Pedersen