Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

17. juni 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 7.07-02
HW
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
17. juni 2005

Vedr.: Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

I forbindelse med OK-05 er der mellem de enkelte organisationer og de (amts)kommunale arbejdsgiverparter indgået aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse.

Som tidligere meddelt føres der pt. forhandlinger sted mellem repræsentanter fra organisationer under KTO og de (amts)kommunale arbejdsgiverparter med henblik på udarbejdelse af en endelig aftale.

Der sigtes fortsat efter at kunne færdiggøre og udsende aftaler herom før sommerferien. Konkret vil der sandsynligvis blive indgået 2 aftaler:

  • Mellem de enkelte organisationer og KL, Københavns Kommune samt Frederiksberg Kommune.
  • Mellem de enkelte organisationer og Amtsrådsforeningen.

Til aftalerne vil der være et bilag, hvori der præciseres, hvilke overenskomster, som hører til hvilken garantigruppe, samt om der i de enkelte overenskomster er afsat midler til lokal løndannelse i 2006.

Med henblik på endeligt at kunne færdiggøre bilagene bedes organisationen, såfremt der er fejl eller mangler i vedlagte bilag give besked herom til Jens Tousgaard i KL, JTO@kl.dk for så vidt angår bilaget til aftalen med KL, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune og til Per Korshøj i Amtsrådsforeningen, PKO@arf.dk for så vidt angår bilaget til aftalen med Amtsrådsforeningen. Organisationens eventuelle bemærkninger bedes være Jens Tousgaard og/eller Per Korshøj i hænde senest fredag den 24. juni 2005.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henrik Würtzenfeld