Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse og Aftale om gennemsnitsløngaranti

23. juni 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 7.07-02
HW
Direkte tlf.nr.: 3347 0614

23. juni 2005

 

Vedr.:  Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse og Aftale om gennemsnitsløngaranti

 

I forbindelse med OK-05 er der mellem de enkelte organisationer og de (amts)kommunale arbejdsgiverparter indgået aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse. I tilknytning til aftaler mellem de enkelte organisationer og de (amts)kommunale arbejdsgiverparter om lokal løndannelse var der desuden enighed om at sikre de enkelte garantilønsgrupper en vis lønudvikling på landsplan i overenskomstperioden (gennemsnitsløngarantien).

Som tidligere meddelt har der mellem repræsentanter for organisationer i KTO, KL, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune været ført forhandlinger med henblik på udarbejdelse af en endelig aftale vedrørende udmøntningsgarantien og gennemsnitsløngarantien.

Den 22. juni 2005 er der mellem repræsentanter for organisationer i KTO, KL, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune opnået enighed om at anbefale, at organisationerne underskriver vedlagte:

  • Aftale om gennemsnitsløngaranti med tilhørende bilag
  • Aftale om udmøntningsgaranti med tilhørende bilag.

Af fremgår blandt andet, at der for så vidt angår aftale om udmøntningsgaranti med tilhørende bilag indgås en tilsvarende aftale med Amtsrådsforeningen. Bilag 2 til aftalerne om udmøntningsgaranti vil blive tilrettet i forhold til de eventuelle bemærkninger, som KL og Amtsrådsforeningen modtager frem til og med den 24. juni 2005 fra organisationerne, jf. KTO’s medlemsorganisationsudsendelse den 17. juni 2005. vedlagte referat fra mødet g.d.

For så vidt angår aftale om gennemsnitsløngarantien bemærkes, at beregningsgrundlaget er ændret, således at beregningsgrundlaget sker med udgangspunkt i lønniveauet opgjort for november 2004. Desuden reguleres gennemsnitsløngarantien efter en kronologisk model.

Det fremgår endvidere, at forhandling om ændret afgrænsning af garantilønsgrupperne skal være afsluttet 1. oktober 2005, og at opgørelsen af midler anvendt ved organisations-forhandlingerne meddeles FLD senest 1. januar 2006.

Det bemærkes, at der snarest på baggrund af aftaler mellem organisationer og de (amts)kommunale arbejdsgiverparter om garantilønsgrupperne vil blive udarbejdet et bilag 3 til aftalen, hvoraf garantilønsgrupperne pr. 1. april 2005 oplistes. Videre udarbejdes et bilag 4 med den faktiske gennemsnitsløn for hver enkelt garantilønsgruppe pr. november 2004.

Aftalerne udsendes før sommerferien af arbejdsgiverne til de enkelte organisationer med henblik på underskrift.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Henrik Würtzenfeld