Befordringsgodtgørelse til elever

8. juli 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.02.18-04
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626

8. juli 2005

 

Vedr.: Befordringsgodtgørelse til elever

 

Aftale om befordringsgodtgørelse til elever er indgået mellem KL, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og KTO. Ifølge aftalen’s pkt. 5 reguleres kilometergodtgørelsen for elever, som anvender eget transportmiddel, i takt med Arbejdsmarkedsstyrelsens regulering af befordringstilskud til beskæftigede deltagere ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelserne.

Befordringstilskuddet til beskæftigede deltagere ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelserne er pr. 4. juli 2005 forhøjet til 1,02 kr. pr. kilometer.

 

Med venlig hilsen

Helle Basse /

Vibeke Pedersen