Generelle ansættelsesvilkår

1. august 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.10.09-01
heb
Direkte tlf.nr.: 3347 0627

1. august 2005

 

Vedr.: Generelle ansættelsesvilkår

 

Hoslagt fremsendes til orientering . I lighed med det protokollat, der blev indgået i forbindelse med OK-02, indeholder protokollatet en oplistning af de generelle aftaler, som i altovervejende grad er ens for alle personalegrupper i kommuner og amter. Som hidtil stifter protokollatet ikke i sig selv nogle rettigheder. Protokollat om generelle ansættelsesvilkår

 

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Henning Bickham