Personalestyrelsens pjece om "Kommunalreformen og dig - 10 spørgsmål og svar"

5. august 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 9.02
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0621

5. august 2005

 

Vedr.: Personalestyrelsens pjece om "Kommunalreformen og dig - 10 spørgsmål og svar"

 

Personalestyrelsen udsendte den 29. juni 2005 vedlagte pjece . Pjecen indeholder en kortfattet besvarelse af de mest centrale personalemæssige spørgsmål om kommunalreformen. Det fremgår blandt andet af pjecens forord, at pjecen især er rettet til de offentligt ansatte, som berøres direkte af kommunalreformen." Kommunalreformen og dig - 10 spørgsmål og svar"

Personalestyrelsen har udsendt pjecen til de berørte ressortministerier, kommuner og amtskommuner med en anmodning om, at pjecen gøres tilgængelig for de ansatte.

Pjecen er tilgængelig på personalestyrelsens hjemmeside www.perst.dk.

Det kan i øvrigt oplyses, at der p.t. arbejdes på en revision af KTO's pjece om "Løn og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform - hvad gælder" blandt andet i lyset af, at Folketinget nu har vedtaget lovgrundlaget for kommunalreformen. Pjecen forventes at foreligge ultimo september 2005. Medlemsorganisationerne vil snarest blive orienteret nærmere herom.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Helle Basse