Den reviderede MED-håndbog

18. august 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.04.06-01
AHN/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0615
18. august 2005

Vedr.: Den reviderede MED-håndbog

Med henvisning til skrivelse af 20. juni 2005 fremsendes herved ét eksemplar af den 4. reviderede udgave af MED-håndbogen.

Organisationer der har forhåndsbestilt håndbogen vil få disse tilsendt/leveret i løbet af nogle få dage.

Prisen for de forhåndsbestilte håndbøger er 9,00 kr. pr. eksemplar incl. moms. Hertil kommer forsendelsesomkostninger samt et ekspeditionsgebyr på 35,00 kr.

Håndbogen kan kun i meget begrænset omfang efterbestilles. Prisen på efterbestilte håndbøger er 14,00 kr. pr. eksemplar incl. moms. Hertil kommer forsendelsesomkostninger samt et ekspeditionsgebyr på 35,00 kr.

Håndbogen kan downloades på enten eller på www.personaleweb.dk.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Allan Hauge Nielsen