Svar på høring over forslag til lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (Barseludligningsloven)

22. september 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 4.02.36-01
HW
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
22. september 2005

Vedr.: Svar på høring over forslag til lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (Barselsudligningsloven)

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggende har i brev af 8. september 2005 bedt om KTO's bemærkninger til udkast til forslag til lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (Barselsudligningsloven).

vedlægges til orientering. Lovforslaget kan læses på www.hoeringsportalen.dk. KTO's svar af 22. september 2005

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst/

Henrik Würtzenfeld