Konference om arbejdsbetinget stress den 2. december - bestilling af invitation

5. oktober 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 37.1
HC
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
5. oktober 2005

Vedr.: Konference om arbejdsbetinget stress den 2. december 2005 - bestilling af invitation

Af KTO-forliget fremgår det, at der i regi af Det Personalepolitiske Forum skal gennemføres et projekt om arbejdsbetinget stress. Projektet har bl.a. til formål at hjælpe MED- og SU-udvalgene med den nye opgaver de har fået, med at aftale retningslinier for arbejds-pladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere arbejdsbetinget stress.

Som en af de første aktiviteter i projektet, afholder Det Personalepolitiske Forum en konference om arbejdsbetinget stress den 2. december 2005 i Odense Congress Center med plads til mellem 500 – 1.000 deltagere. Der veksles mellem oplæg fra forskere samt workshops og sessioner bl.a. med erfaringer fra arbejdspladser samt debat.

Det Personalepolitiske Forum udsender invitationen til det øverste medbestemmelses- og medindflydelsesudvalg i kommuner og amter. Herudover vil konferencen blive formidlet elektronisk bl.a. via www.personaleweb.dk og www.lederweb.dk, hvor der også vil blive mulighed for at downloade invitationen og tilmelde sig.

Invitationen vil blive udsendt i starten af uge 43, med tilmeldingsfrist den 11. november 2005. Der vil være et deltagergebyr på kr. 675,- som dækker forplejning og opholdsudgifter.

KTO skal anmode medlemsorganisationerne om at være behjælpelig med at orientere om konferencen, samt formidle program og invitation, til tillids- og sikkerhedsrepræsentanter samt medlemmer af SU og MED-udvalg.

Målgruppen for konferencen vil primært være medlemmer af det øverste medbestemmelses- og medindflydelsesorgan, medlemmer af hovedsikkerhedsudvalg, kommunaldirektører, amtsdirektører, personalechefer samt centralt placerede arbejdsmiljøansvarlige

Men konferencen vil også være oplagt for medlemmer af MED, SU og SIO, herunder ledere og TR/SR samt personale- og HR-medarbejdere som kommer til at arbejde med udarbejdelse af retningslinier for identifikation, forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress.

KTO udsender i starten af uge 43 invitationen til medlemsorganisationerne i fem eksemplarer. Yderligere eksemplarer, kan bestilles på vedlagte . Bestillinger kan faxes på 33 11 97 07, att.: Klaus Bjerg eller sendes på mail til bestillingskupon kb@kto.dk.

Bestillingen bedes være KTO i hænde senest torsdag den 13. oktober 2005 kl. 12.00.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst/

Henrik Carlsen