Elektronisk værktøjskasse til trivsel på skolearbejdspladsen

10. oktober 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.05.05-15
HV
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
10. oktober 2005

Vedr.: Elektronisk værktøjskasse til trivsel på skolearbejdspladsen

En helt ny elektronisk værktøjskasse er nyttig som hjælp til selvhjælp i arbejdet med trivsel på skoler. Blandt andet kan den bruges til at gennemføre en trivselsundersøgelse. Med trivselsundersøgelsen er det muligt at 'tage temperaturen på skolen' ved hjælp af et elektronisk spørgeskema målrettet skolens medarbejdere.

KL og KTO har inden for rammerne af § 5-samarbejdet udviklet Værktøjskassen for trivsel i folkeskolen, som udspringer af projektet om ”Den engagerede og attraktive skole”. Værktøjskassen indeholder også en udviklingsmodel, som gør udviklingsarbejdet på skolen mere overskueligt, og guider brugeren gennem samlingen af redskaber og metoder som stilles til rådighed.

Skoler i Hobro, Frederikshavn og Aalborg har afprøvet værktøjskassen, og erfaringerne fra skolerne indgår som en del af værktøjet. Det er gratis at anvende værktøjskassen.

Læs mere om udviklingsmodellen, trivselsundersøgelsen og de konkrete redskaber og metoder i værktøjskassen på http://www.personaleweb.dk/skoletrivsel.

KTO’s projektleder har været Lisbet Herskind, DLF. Ønskes yderligere oplysninger om projektet træffes Lisbet Herskind på e-mail lherskind@dlf.org eller på telefon 3369-6300.


Med venlig hilsenJørgen Holst Henrik Vittrup