"TILMELD BIDRAG" til Den Personalepolitiske Messe 2006 den 31. august 2006 i Bella Center.

10. oktober 2005
Organisationsudsendelse Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 45.2
HC
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
10. oktober 2005

Vedr.: 'TILMELD BIDRAG' til Den Personalepolitiske Messe 2006 den 31. august 2006 i Bella Center.

Det Personalepolitiske Forum afholder personalepolitisk messe den 31. august 2006 i Bella Center under overskriften - Afrejse mod fremtidens arbejdsplads.

I den forbindelse er der udsendt vedlagtefolder 'TILMELD BIDRAG', samt til formand/næstformand i det øverste medindflydelses og medbestemmelsesudvalg i kommuner og amter.følgebrev

KTO's medlemsorganisationer opfordres til at komme med forslag til messens aktiviteter. I den forbindelse opfordres til at informere om materialet og messen til organisationernes lokale afdelinger og kredse mv. samt omtale det i organisationernes fagblade. KTO skal desuden opfordre til, at information om folderen videreformidles til medlemsorganisationernes web-redaktører.

Bidrag bedes venligst tilmeldt senest den 20. december 2005 til messesekretariatet. Tilmelding skal ske via www.messeweb.dk, og i folderen under afsnittet "Hvordan tilmelder du dit bidrag", kan man se, hvilke spørgsmål man skal besvare. Det er muligt, at tilmelde bidrag til messen elektronisk fra mandag den 17. oktober 2005.

Messen vil i 2006 bestå af et varieret udbud af workshops, foredrag, underholdning, udstillinger og netværksdannende aktiviteter. Der vil være 5 gennemgående temaer:

  • Nye organisations- og arbejdsformer
  • Arbejdsmiljø
  • Mangfoldighed
  • Ledelse
  • Kompetenceudvikling

Opgave og strukturreformen og forandringer generelt må forventes at gennemsyre Messen 2006, og tilstræbes indeholdt - mere eller mindre tydeligt - i samtlige temaer.

Messen indeholder tillige en udstillingsdel. Udstillingsstandene har ved de tidligere messer været en farverig og velbesøgt markedsplads for personalepolitiske initiativer og base imellem de forskellige workshops, store arrangementer og underholdende indslag.

Opmærksomheden skal derfor tillige henledes på muligheden for at tilmelde sig messen med en udstillingsstand. Her er tilmeldingsfristen 1. maj 2006. Betingelserne herfor er nærmere omtalt i folderen.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst/

Henrik Carlsen