Let vejen for de nye ledere

12. oktober 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 72.1
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0616

12. oktober 2005

 

Vedr.: Let vejen for de nye ledere

 

Væksthus for ledelse har udarbejdet , der bygger på en interviewundersøgelse af i alt 12 kommunale ledere fra skoleområdet, dag-institutionsområdet, ældreområdet og rådhusforvaltningen.vedlagte rapport ”Let vejen for de nye ledere”

Formålet med undersøgelsen er at afdække ”snublestenene” på første del af nye lederes vej og dermed anvise, hvor der er behov for at sætte ind med fx bedre information og mere effektiv støtte.

Rapporten er dermed først og fremmest henvendt til alle dem i lederens omverden, der har ansvar for at rekruttere, støtte, coache, sparre, undervise og lede de nye ledere. Det vil blandt andet sige lederens chef og lederkolleger samt personaleafdelinger- og konsulen-ter.

Hovedvægten i rapporten er derfor lagt på, hvordan disse grupper på forskellig vis kan lette vejen for de nye ledere.

Projektet findes på www.lederweb.dk.

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Lars Daugaard