Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 3. kvartal 2004- 2005

12. oktober 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO’s medlemsorganisationer

Sagsnr.: 69.2
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
12. oktober 2005

Vedr.: Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 3. kvartal 2004 - 2005

Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) offentliggjorde d. 12. oktober 2005 deres lønudviklingstal for perioden 3. kvartal 2004 – 2005, jf. . Udviklingen i den gennemsnitlige bruttoløn for alle ansatte i populationen er opgjort til 2,7 %, jf. .bilag 1bilag 2

De nyeste lønudviklingstal afspejler:

  • at den gennemsnitlige lønstigning i 3. kvartal 2004 – 2005, som forventet har været mindre end i sidste kvartal.
  • at den faktiske reststigning i den (amts)kommunale sektor opgjort på baggrund af FLD’s tal fortsat er positiv.

For det aktuelle statistikgrundlag gælder det, at Københavns Kommune fortsat ikke er med, da kommunen på grund af omlægning af lønanvisningssystemet ikke har leveret data siden maj 2004. FLD har endvidere fra og med juni 2005 omlagt opgørelsen af pensionsindbetalingerne, hvorved der i opgørelsen ikke længere medtages indberetningen til kapital-/ratepension samt efterreguleringer på pensionsindbetalingen.

Det forventes, at Danmarks Statistik offentliggør deres lønudviklingstal for den offentlige sektor 3. kvartal 2004 - 2005 den 11. november 2005.

Nedenfor redegøres der for lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor på baggrund af de offentliggjorte løntal.

Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor
Ifølge FLD var årsstigningstakten for 3. kvartal 2004 - 2005 i ”lønnen i alt” (bruttolønnen) for den (amts)kommunale sektor som helhed 2,7 %. Tilsvarende var årsstigningstakten i ”løn excl. genetillæg og pension” (nettolønnen) 2,8 %, jf. . Opgørelserne omfatter samtlige ansatte.bilag 2

Hvis lønudviklingen alene opgøres for identiske personer i identiske stillinger i samme kommune i de to på hinanden følgende år findes en årsstigningstakt for 3. kvartal 2004 - 2005 i ”lønnen i alt” på 3,2 % og i ”løn excl. genetillæg og pension” på 3,3 %. Når lønudviklingen opgøres på denne måde fjernes de strukturelle ændringer i den (amts)kommunale sektor, og dvs. at ændringerne i personalesammensætningen ikke påvirker lønudviklingen.

Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor for udvalgte stillingsgrupper
viser årsstigningstakterne, ifølge FLD, for udvalgte stillingsgrupper for 3. kvartal 2003 - 2004, 2. kvartal 2004 - 2005 og 3. kvartal 2004 - 2005.Bilag 3

Der er i hver af de udvalgte stillingsgrupper som udgangspunkt mere end ca. 5.000 fuldtidsbeskæftigede. Samlet set dækker de udvalgte stillingsgrupper ca. 67 % af alle fuldtidsbeskæftigede i den (amts)kommunale sektor.

For oplysninger vedrørende øvrige stillingsgrupper henvises til FLD’s lønudviklingstabeller, der kan findes på FLD’s hjemmeside: www.fldnet.dk/statistik/lopaks2g/.

Reststigning
Årsstigningstakten i aftaleresultatet kan for perioden 3. kvartal 2004 - 2005 beregnes til 1,9 %. Forskellen mellem lønudviklingen og aftaleresultatet, kaldes også reststigningen. Beregnet på baggrund af FLD’s tal må reststigningen skønnes til være lidt under 1 %, jf. .bilag 4

Reststigningsopgørelsen baseret på FLD’s tal er dermed marginalt ændret i forhold til sidste kvartal, hvor den blev skønnet til ca. 1 %.

Perspektivet for lønudviklingen 4. kvartal 2004 – 2005
Det må forventes, at lønudviklingstakten vil være lidt mindre næste kvartal, idet de aftalte forbedringer medfører en stigning på ca. 1,5 % mod de 1,9 % i 3. kvartal 2004 – 2005.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst/

Vibeke Pedersen