Stress på dagsordenen - konference den 2. december 2005

27. oktober 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 37.7
HC
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
27. oktober 2005

Vedr.: Stress på dagsordenen – konference den 2. december 2005

Der er nu åben for tilmelding til konferencen ”Stress på dagsordenen”, som Det Personalepolitiske Forum afholder den 2. december 2005 i Odense Congress Center.

vedlægges i ti eksemplarer til hver medlemsorganisation. Samtidig vedlægges til orientering . Yderligere forhåndsbestilte eksemplarer af invitationen fremsendes særskilt, jf. brev til medlemsorganisationerne den 5. oktober 2005.Invitationenfølgebrev til formand/næstformand i det øverste medindflydelses og medbestemmelsesudvalg i kommuner og amter

KTO skal anmode medlemsorganisationerne om at være behjælpelig med at orientere om konferencen, samt formidle program og invitation, til tillids- og sikkerhedsrepræsentanter samt medlemmer af SU og MED-udvalg fx ved udsendelse af invitationen, via elektroniske nyhedsbreve, eller organisationernes hjemmeside, samt via omtale i fagblade mv.

Ved aftalefornyelsen i 2005 har KL, Amtsrådsforeningen og KTO aftalt at sætte arbejds-betinget stress på den personalepolitiske dagsorden. Det Personalepolitiske Forum vil med denne konference give startskuddet til en øget personalepolitisk indsats overfor arbejdsbetinget stress.

Programmet for konferencen har mange vinkler til emnet og er bredt sammensat, til inspiration for ikke mindst MED- og SU-udvalgene i forhold til den nye opgave de har fået med at aftale retningslinier for at identificere, forebygge og håndtere arbejdsbetinget stress.

Konferencen henvender sig således bredt til alle medlemmer af MED, SU og sikkerheds-organisationen, tillidsrepræsentanter, HR-ansvarlige, samt medarbejdere og ledere på alle niveauer i amter og kommuner, der arbejder med en sammenhængende personalepolitisk indsats overfor arbejdsbetinget stress.

Tilmelding senest den 11. november 2005 på www.personaleweb.dk/stress eller www.lederweb.dk/stress. Her kan også læses mere om konferencen.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst\

Henrik Carlsen