Svar på høring om udkast til lovforslag om ændring af ligelønsloven

28. oktober 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO’s medlemsorganisationer

J.nr.: 66.16
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
28. oktober 2005

Vedr.: Svar på høring om udkast til lovforslag om ændring af ligelønsloven

Beskæftigelsesministeriet har i brev af den 10. oktober 2005 bedt om KTO’s bemærkninger til udkast til lovforslag om ændring af ligelønsloven (Kønsopdelt lønstatistik og redegørelser om lige løn).

vedlægges til orientering. Bortset fra en sproglig præcisering i 4. sidste afsnit er svaret identisk med udkastet til dette udsendt til medlemsorganisationerne i skrivelse af den 14. oktober 2005.KTO’s svar af den 28. oktober 2005

 

Med venlig hilsen

Helle Krogh Basse/

Vibeke Pedersen