Protokollat om beskyttelse af TR i relation til den københavnske strukturreform pr. 1. januar 2006

1. november 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 118.3
AHN
Direkte tlf: 3347 0615
1. november 2005

Vedr.: Protokollat om beskyttelse af TR i relation til den københavnske strukturreform pr. 1. januar 2006

Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation (KFF) og Københavns Kommune har indgået vedlagte .protokollat om beskyttelse af TR i relation til den københavnske strukturreform

Af protokollatet fremgår, at tillidsrepræsentanter, der ufrivilligt ophører med hvervet som følge af den særlige strukturreform i Københavns Kommune pr. 1. januar 2006, bevarer deres beskyttelse, jf. § 12 i ’Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg i Københavns Kommune i et år efter ophør af hvervet som tillidsrepræsentant. Aftalen er tidsbegrænset og gælder i perioden 1. januar 2006 – 31. december 2006.

Det skal bemærkes, at Københavns Kommune også er omfattet af den særlige beskyttelse i relation til kommunalreformen, gældende for perioden 1. januar 2007 – 31. december 2007, jf. bilag 6.2 til KTO-forliget pr. 1.4.2005.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst/

Allan Hauge Nielsen