Inspirationsmateriale vedr. KL's Politiske beslutningskalender

9. november 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO’s medlemsorganisationer

Sagsnr.: 29.5
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
9. november 2005

Vedr.: Inspirationsmateriale vedr. KL’s Politiske beslutningskalender

KTO har udarbejdet vedlagte om KL’s politiske beslutningskalender for sammenlægningsudvalget 2006. inspirationsmateriale

Målgruppen for inspirationsmaterialet er primært medarbejderrepræsentanter i de midlertidige tværgående hovedsamarbejdsudvalg (MTSU).

Inspirationsmaterialet indeholder:

en indledning om formålet med inspirationsmaterialet,

en beskrivelse af beslutningskalenderens indhold,

et afsnit om opmærksomhedspunkter for medarbejderrepræsentanter i MTSU, herunder information og drøftelse, tryghedsskabende foranstaltninger, retningslinier og budget 2007,

et .uddrag af KL’s politiske beslutningskalender

Inspirationsmaterialet findes på . Endvidere skal det nævnes, at KL’s politiske beslutningskalender i sin helhed findes på www.kl.dk/beslutningskalender.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst/

Lars Daugaard