Rammeaftale om seniorpolitik

11. november 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 196.2
HH
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
11. november 2005

Vedr.: Rammeaftale om seniorpolitik

 

Vedlagt fremsendes revideret udgave af med indarbejdelse af de tidsbegrænsede ændringer, som blev aftalt ved OK05 som følge af kommunalreformen. Rammeaftale om seniorpolitik

Med de tidsbegrænsede ændringer er der lempet på visse af rammerne for senior- og fratrædelsesordninger, således at rammen for tillæggelse af pensionsalder/indbetaling af pensionsbidrag i kapitlet om seniorordninger er forøget fra 2 år til 4 år, og den tilsvarende ramme i kapitlet om fratrædelsesordninger er forøget fra 4 år til 6 år.

For fratrædelsesordninger er der endvidere aftalt, at tjenestemænd i forbindelse med fratræden kan ydes op til 6 måneders tjenestefrihed med sædvanlig løn, ligesom den eksisterende ramme for fratrædelsesgodtgørelse på 6 måneder er forøget til 9 måneder.

For generationsskifteaftaler er det endeligt aftalt, at eksisterende generations-skifteordninger vil kunne forlænges i op til 2 år, dog maksimalt indtil udgangen af marts 2008.

De nye bestemmelser finder alle anvendelse indtil udgangen af marts 2008.

De tidsbegrænsede ændringer fremgår af aftalens § 4, stk. 6 og 7, § 5, stk. 2a, § 6, stk. 1, 2, 4 og 5a.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Henrik Højrup Hansen