Bestilling af stressmagasin fra Det Personalepolitiske Forum

15. november 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 82.5
HC
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
15. november 2005

Vedr.: Bestilling af stressmagasin fra Det Personalepolitiske Forum

Af KTO-forliget fremgår det, at der i regi af Det Personalepolitiske Forum skal gennemføres et projekt om arbejdsbetinget stress. Projektet har bl.a. til formål at hjælpe MED- og SU-udvalgene med at aftale retningslinier for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere arbejdsbetinget stress.

Projektet startes op med konferencen ”Stress på dagsordenen” den 2. december 2005 i Odense Congress Center, hvor der nu er tilmeldt ca. 1.000 deltagere.

I den forbindelse udkommer første nummer af ”Stressmagasinet”, målrettet samarbejds- og sikkerhedsorganisationen.

Det Personalepolitiske Forum udsender magasinet til det øverste medbestemmelses- og medindflydelsesudvalg i kommuner og amter. Herudover vil magasinet blive formidlet elektronisk bl.a. via www.personaleweb.dk og www.lederweb.dk, hvor der også vil blive mulighed for at downloade det.

KTO skal anmode medlemsorganisationerne om at være behjælpelig med at formidle magasinet til tillids- og sikkerhedsrepræsentanter samt medlemmer af SU og MED-udvalg.

KTO udsender i starten af uge 49 magasinet til medlemsorganisationerne i fem eksemplarer. Yderligere eksemplarer, kan bestilles på vedlagte til en pris på 2,50 kr. pr. eksemplar + forsendelsesomkostninger samt et ekspeditionsgebyr på 35,00 kr. Bestillinger kan faxes på 33 11 97 07, att.: Klaus Bjerg eller sendes på mail til kb@kto.dk.bestillingskupon

Bestillingen bedes være KTO i hænde senest tirsdag den 22. november 2005 kl. 12.00.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst/

Henrik Carlsen