Aftalepakke om arbejdsbetinget stress

16. november 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 51.16
HC
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
16. november 2005

Vedr.: Aftalepakke om arbejdsbetinget stress

I KTO forliget er der lavet en aftalepakke om arbejdsbetinget stress. Ud over et krav om at MED og SU skal aftale retningslinier om identificering, håndtering og forebyggelse af arbejdsbetinget stress, samt implementering af den europæiske aftale om stress, fremgår det også, at der i regi af Det Personalepolitiske Forum skal gennemføres et projekt om arbejdsbetinget stress.

Projektet har bl.a. til formål at hjælpe MED- og SU-udvalgene med at aftale retningslinierne for arbejdspladsens samlede indsats omkring arbejdsbetinget stress.

Derudover forudsættes det, at parterne senest den 1. oktober 2007 optager forhandlinger om initiativer/indsats i forhold til arbejdsbetinget stress.

Der vedlægges til orientering en , udarbejdet af KTO’s sekretariat, om denne aftalepakke.redegørelse

Herudover vedlægges ligeledes til orientering for Det Personalepolitiske Forums projekt om arbejdsbetinget stress, der er udarbejdet af parterne i fællesskab.projektbeskrivelsen

Henvendelser i relation til projektet om arbejdsbetinget stress kan ske til konsulent Henrik Carlsen, KTO, tlf. 33347 0617, e-mail: hc@kto.dk.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst/

Henrik Carlsen