Revideret notat med KTO's kommentarer til løngarantien i forbindelse med kommunalreformen

16. november 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO’s medlemsorganisationer

Sagsnr.: 55.8
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 06
16. november 2005

Vedr.: Revideret notat med KTO’s kommentarer til løngarantien i forbindelse med kommunalreformen

Vedlagt fremsendes et .revideret notat med KTO’s kommentarer til løngarantien i forbindelse med kommunalreformen

Notatet er revideret som følge af, at der desværre er konstateret en fejl i eksemplet med væsentlig stillingsændring og aftrapning af lønnen over 3 år. I den tidligere udsendte udgave fra marts 2005 er der således et eksempel, hvor aftrapningen foretages over en 2-årig periode.

Ændringen i det reviderede notat er markeret med en streg i margin.

Ændringen har været forelagt KL og Amtsrådsforeningen, som ikke har haft bemærkninger hertil.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst/

Helle Basse