Efterlysning af deltagere til stafet om opgave- og strukturreformens personalemæssige udfordringer

17. november 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 51.17
HV
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
17. november 2005

Vedr.: Efterlysning af deltagere til stafet om opgave- og strukturreformens personalemæssige udfordringer

I projektbeskrivelsen om stress, der blev udsendt af KTO den 16. november 2005, indgår vedlagte bilag som er en selvstændig udarbejdet projektbeskrivelse om stafet om personalepolitik og kommunalreform.

Af projektbeskrivelsen fremgår det, at kommunale og amtslige arbejdspladser er inviteret til, inden den 12. december 2005, at søge om at være med i stafet om opgave- og struktur-reformens personalemæssige udfordringer. I alt 8 kommuner/amter udvælges herefter til at deltage i stafetten.

Medlemsorganisationerne bedes medvirke til at anspore kommunale og amtslige stafet-deltagere, der kan tjene som et forbillede i arbejdet med denne udfordring, til at melde sig som stafetdeltagere. Der kan læses mere om betingelserne for at deltage på bl.a. www.personaleweb.dk/reformstafet.

Med respekt for, at opgave- og strukturreformen forventes at blive Det Personalepolitiske Forums overordnede indsatsområde, vil der ske en særlig prioritering af ansøgninger, hvor forebyggelse og håndtering af arbejdsbetinget stress også indgår.

Henvendelser i relation til stafet om opgave- og strukturreformens personalemæssige udfordringer til konsulent Henrik Vittrup, KTO, tlf. 3347 0614, e-mail: hv@kto.dk.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst/

Henrik Vittrup