Kommunale lønninger pr. 1. januar 2006

25. november 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 245.1
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
25. november 2005

Vedr.: Kommunale lønninger pr. 1. januar 2006

 

KTO's sekretariat forventer snarest at kunne udsende den underskrevne lønjusteringsaftale på KL's område. Med udgangspunkt i aftalen er der udarbejdet de vedlagte .løntabeller for de kommunale lønninger pr. 1. januar 2006

Der er aftalt en generel lønstigninger på 0,69 %, samt en aftalt udmøntning fra reguleringsordningen på 0,7 %. De samlede generelle lønstigninger pr. 1. januar 2006 bliver som følge heraf ca. 1,4 %.

Den samlede procentregulering pr. 1. januar 2006 som anvendes til at regulere grundbeløbene fastsat i 31.3.2000-niveau er beregnet til 1,140138 %.

Denne skrivelse med tilhørende løntabeller vil også kunne findes på KTO's hjemmeside www.kto.dk. Løntabeller i excelformat vil blive lagt på hjemmesiden snarest.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst/

Vibeke Pedersen