KTO's 20. ordinære repræsentantskabsmøde den 15. december 2005

30. november 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
medlemmerne af KTO's
repræsentantskab

JH/jb
Tlf.: 3347 0621
Sagsnr. 12.16
30. november 2005

KTO's 20. ordinære repræsentantskabsmøde

Vedlagt fremsendes materiale til brug for KTO’s repræsentantskabsmøde

torsdag den 15. december 2005 kl. 11.00

på ARBEJDERMUSEET, Rømersgade 22, 1362 København K

I tilknytning til repræsentantskabsmødets dagsorden (jf. KTO’s indkaldelse af 7. november 2005) er det nedenfor angivet, hvilket materiale, der fremsendes nu, og hvilket, der eftersendes:

1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent

2. Beretning
(Bestyrelsens skriftlige beretning vedlægges)

3. Indkomne forslag
(Der er ikke modtaget indkomne forslag)

4. Regnskab for perioden 1. april 2004 – 31. marts 2005
(KTO’s regnskab for perioden 1. april 2004 – 31. marts 2005 vedlægges)

5. Budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2006 - 31. marts 2007
(Skriftligt materiale vil blive sendt fra KTO’s sekretariat den 7. december 2005 til repræsentantskabets medlemmer)

6. Mødets afslutning

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst