Stressmagasin nr. 1 fra Det Personalepolitiske Forum

1. december 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 82.7
HC
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
1. december 2005

Vedr.: Stressmagasin nr. 1 fra Det Personalepolitiske Forum

Hermed vedlægges i fem eksemplarer første nummer af , målrettet samarbejds- og sikkerhedsorganisationen. Samtidig vedlægges til orientering . Yderligere forhåndsbestilte eksemplarer af invitationen fremsendes særskilt, jf. brev til medlemsorganisationerne den 15. november 2005.”Stressmagasinet”følgebrev til formand/næstformand i det øverste medindflydelses og medbestemmelsesudvalg i kommuner og amter

Der udkommer yderligere fire magasiner i løbet af de næste to år. De fem numre vil tilsammen give indblik i, hvad stress – ikke mindst arbejdsbetinget stress – er, hvordan det kan forebygges, og hvad man allerede har gjort i kommuner og amter. Hvert nummer retter sig mod en bestemt gruppe på de kommunale og amtslige arbejdspladser. Politikere, ledere, medarbejdere eller samarbejdsorganer, der kan handle og gøre en forskel.

Stressmagasinet kan endvidere downloades fra www.personaleweb.dk/stressmagasin1 eller www.lederweb.dk/stressmagasin1

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst/

Henrik Carlsen