Etablering af midlertidige tværgående samarbejdsudvalg i relation til jobcentre

5. december 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 33.52
AHN
Direkte tlf.nr.: 3347 0615
5. december 2005

Vedr.: Etablering af midlertidige tværgående samarbejdsudvalg i relation til jobcentre

 

CFU og KTO har indgået en fælles aftale med KL og Personalestyrelsen om etablering af midlertidige tværgående samarbejdsudvalg i samtlige de kommuner, hvor der skal oprettes fælles jobcentre eller pilotjobcentre.

CFU og KTO opfordrer de lokale organisationer/tillidsrepræsentanter til hurtigst muligt at udpege medarbejderrepræsentanter til udvalgene, idet det er vigtigt, at de midlertidige tværgående samarbejdsudvalg etableres så hurtigt som muligt.

Den indgåede . Desuden vedlægges en om udpegning af medarbejderrepræsentanter sammen med en . aftale vedlæggeskort vejledning fra CFU og KTOfælles meddelelse fra aftaleparterne om etableringen

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Allan Hauge Nielsen