Konference den 9. marts 2006 om forhandlingsmodellen for OK-08

5. december 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO’s medlemsorganisationer

Sagsnr.: 44.27
JH/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0611
5. december 2005

Vedr.: Konference den 9. marts 2006 om forhandlingsmodellen for OK-08

Som led i den fremadrettede proces hen imod OK-08 har KTO’s forhandlingsudvalg besluttet at afholde en forhandlingskonference den 9. marts 2006, hvor fokus først og fremmest vil være rettet mod udformningen af forhandlingsmodellen for OK-08.

Konferencen afholdes

torsdag den 9. marts 2006 kl. 9.00 - ca. 16.00

hos Bojesen, på Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V.

På konferencen forventes der at være oplæg fra de kommunale arbejdsgiverparter om henholdsvis kommunernes og regionernes rolle i fremtidens forhandlinger. Endvidere forventes der at være oplæg fra forhandlingsudvalgets medlemmer, drøftelser blandt deltagerne, samt spørgsmål til og debat med et panel af forhandlingsudvalgets medlemmer. Et program for konferencen forventes fremsendt ultimo januar 2006.

Alle KTO’s medlemsorganisationer inviteres hermed til at deltage i konferencen. Organisationerne kan deltage med et antal op til det dobbelte af det antal, som sidder i KTO’s repræsentantskab. vedlægges. Dertil kommer medlemmer af KTO’s bestyrelses sekretariatsudvalg.En oversigt over det mulige deltagerantal

Tilmelding til konferencen kan ske at udfylde og fremsende vedlagte til KTO’s sekretariat, att.: Jette Balle eller via e-mail: jb@kto.dk senest den 1. februar 2006.tilmeldingskupon

Prisen for at deltage i konferencen pr. deltager er 775,00 kr. Faktura vil blive fremsendt umiddelbart efter tilmelding. Afbud efter den 25. februar 2006 må påregne at skulle betale deltagegebyr, selvom der ikke deltages i konferencen.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst