Maksimal timeløn i løntilskudsjob samt månedsløn for EGU-elever

5. december 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 245.6
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
5. december 2005

Vedr.: Maksimal timeløn i løntilskudsjob samt månedsløn for EGU-elever

Maksimal timeløn
Den maksimale timeløn pr. 1. januar 2006 til personer, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (§ 2, nr. 1-3), udgør følgende:

Pr. 1. januar 2006: 102,60 kr.

Den maksimale timeløn, jf. § 55, reguleres i henhold til § 127, stk. 2, med den gennemsnitlige regulering af de offentlige løntrin.

Månedsløn for EGU-elever
Månedslønnen for EGU-elever reguleres med procentreguleringen for den (amts)kommunale sektor. Månedslønnen udgør følgende:

Pr. 1. januar 2006: 6.842,17 kr.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst\

Vibeke Pedersen