Vejledning om håndtering af lokale forhåndsaftaler om løn i forbindelse med kommunalreformen

5. december 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 2.51
HH
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
5. december 2005

Vedr.: Vejledning om håndtering af lokale forhåndsaftaler om løn i forbindelse med kommunalreformen

Ved OK-05 indgik KTO, KL, Amtsrådsforeningen og H:S en aftale om håndtering af lokale aftaler i forbindelse med kommunalreformen, jf. KTO-forligets punkt 4.6. Baggrunden for aftalen er den særlige personalepolitiske situation omkring den forestående kommunalreform, hvor parterne er enige om at anbefale, at genforhandling af forhåndsaftalerne sker på grundlag af uopsagte aftaler.

En del af aftalen var, at parterne i fællesskab skulle udarbejde en fælles vejledning om, hvordan de lokal parter kan håndtere de lokale aftaler forhåndsaftaler, de har indgået.

Vejledningen har 2 overordnede formål:

  • At beskrive den gode proces omkring genforhandling og harmonisering af forhåndsaftaler om løn, og
  • At redegøre for hvordan lokale forhåndsaftaler om løn evt. kan opsiges, og hvilke retsvirkninger der knytter sig til en opsigelse.

Parterne har på den baggrund udarbejdet vedlagte .vejledning om håndtering af lokale forhåndsaftaler om løn i forbindelse med kommunalreformen

Vejledningen er tilgængelig på under menupunktet "kommunalreform".

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henrik Højrup Hansen