Organisationsopdelte lønsummer SBG-05

6. december 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
AKUT-organisationerne

Sagsnr.: 24.17
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
6. december 2005

Vedr.: Organisationsopdelte lønsummer SBG-05

 

Med henblik på at foretage en fordeling af AKUT-midlerne i perioden fra aftaleindgåelsen pr. 1. april 2005 til 31. december 2006 har Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) nu udarbejdet en oversigt over de kommunale stillingsgruppers fordeling på organisationer. . KTO har tidligere orienteret om arbejdet med at udarbejde ”Organisationsopdelte lønsummer SBG-05”, senest i skrivelse af den 2. november 2005Fordelingen er vedlagt

Eftersom der i indeværende overenskomstperiode allerede er fordelt en portion AKUT-midler pr. 1. juli 2005, vil det udbetalte beløb blive reguleret i forhold til den fordeling, som vil fremgå af den reviderede organisationsopdelte statistik. Reguleringen vil ske i forbindelse med AKUT-udbetalingen pr. 1. februar 2006.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Vibeke Pedersen