Pressedækning og opfølgning på "Stress på dagsordenen - i kommuner og amter", konferencen den 2. december 2005

6. december 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 37.23
HC
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
6. december 2005

Vedr.: Pressedækning og opfølgning på "Stress på dagsordenen - i kommuner og amter", konferencen den 2. december 2005

Som medlemsorganisationerne tidligere er orienteret om bl.a. den 15. og 16. november 2005, blev konferencen "Stress på dagsordenen - i kommuner og amter", med Det Personalepolitiske Forum som arrangør, afholdt den 2. december 2005 i Odense Congress Center med ca. 1.000 deltagere.

Der har været god pressedækning af konferencen såvel før som efter. Der vedlægges til orientering bl.a. samt .artikel i Urban den 2. december 2005 omtale af konferencen mv. udsendt til Netredaktionen

Radiointerview med næstformand for Det Personalepolitiske Forum, Birgit Elgaard, BUPL, samt materiale og fra konferencen er tilgængelig på www.personaleweb.dk/stress, sammen med stressmagasinet der fremover også kan downloades og læses online på Per-sonaleweb.

Det kan i forlængelse af ovenstående oplyses, at Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) efterfølgende har offentliggjort en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø, herunder stress på både det offentlige og det private arbejdsmarked, hvor det er muligt at udskille en række jobgrupper og brancher, også indenfor den (amts)kommunale sektor.

Der kan læses mere om undersøgelsen der er offentliggjort den 5. december 2005, på AMI's hjemmeside http://www.ami.dk/Nationale%20Data/3DII.aspx.

Medlemsorganisationerne skal opfordres til at støtte op om indsatsen i forhold til identificering, håndtering og forebyggelse af arbejdsbetinget stress, bl.a. ved løbende at formidle information om aftalen og det projekt herom som er sat i gang i regi af Det Personalepolitiske Forum. I den forbindelse har KTO tillige fremsendt denne medlemsudsendelse til fagpressen.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst/

Henrik Carlsen