Høring over udkast til forslag til lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af kommunale samarbejder

13. december 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO’s medlemsorganisationer

Sagsnr.: 283.3
HH
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
14. december 2005

Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af kommunale samarbejder

KTO har modtaget Indenrigs- og Sundhedsministeriets vedlagte med henblik på KTO’s evt. bemærkninger.udkast til lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af kommunale samarbejder

Lovforslaget indeholder regler, hvorefter:

  • Indenrigs- og sundhedsministeren efter den 1. januar 2007 kan træffe beslutninger om ændringer af den kommunale inddeling.
  • Indenrigs og sundhedsministeren efter den 1. januar 2007 kan opløse forpligtende kommunale samarbejder og træffe de beslutninger om ændringer af den kommunale inddeling, som sådan opløsning nødvendiggør, eller træffe beslutning om udpegelse af nye forpligtende kommunale samarbejder.
  • Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere vilkår for gennemførelsen af nævnte beslutninger.

Lovforslaget kan således fx blive relevant, hvis 2 kommuner efter 1. januar 2007 beslutter at lægge sig sammen. Det fremgår af udkastet, at loven skal træde i kraft den 1. januar 2007.

KTO har udarbejdet vedlagte . KTO udtrykker i høringssvaret bekymring over de upræcise rammer for bemyndigelsens anvendelse, og opfordrer til, at de vilkår, som er fastlagt for de ansattes vilkår i forbindelse med kommunalreformens gennemførelse, udgør en minimumsbeskyttelse ved efterfølgende justeringer.udkast til høringssvar

Såfremt organisationerne har bemærkninger til udkastet til høringssvar, bedes disse være sekretariatet i hænde senest tirsdag den 3. januar 2006 kl. 12.00 (att.: Henrik Højrup Hansen, hh@kto.dk).

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henrik Højrup Hansen