Lønjusteringsaftalen på Amtsrådsforeningens område

15. december 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 209.33
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
15. december 2005

Vedr.: Lønjusteringsaftalen på Amtsrådsforeningens område

Hermed vedlægges kopi af underskreven .Aftale mellem Amtsrådsforeningen og KTO om lønninger for ansatte i amterne

Aftalen erstatter Aftale pr. 1. april 2002 om lønninger for ansatte i amterne.

I relation til aftalen er der udarbejdet vedlagte , som ligeledes blev udsendt med den underskrevne lønjusteringsaftale på KL's område af den 7. december 2005. Se i øvrigt en mere omfattende beskrivelse af aftalen i denne organisationsudsen-delse.fortolkningsbidrag

De tilsvarende aftaler mellem KTO og henholdsvis København og Frederiksberg vil blive udsendt, så snart de er blevet underskrevet.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst/

Vibeke Pedersen