Nyt emne på personaleweb om opgave- og strukturreformen

16. december 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO’s medlemsorganisationer

Sagsnr.: 301.1
HV
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
16. december 2005

Vedr.: Nyt emne på personaleweb om opgave- og strukturreformen

For at skabe overblik over personalepolitiske aktiviteter og projekter, der direkte har med opgave- og strukturreformen at gøre, er der på www.personaleweb.dk blevet etableret et selvstændigt emne til formålet.

Under emnet om opgave- og strukturreformen er der samlet publikationer, links, værktøjer mm.

Foreløbig er emnet inddelt på fem fokusområder:

  • Omstillingsprocesser i tekniske forvaltninger
  • Medarbejderne i opgave- og strukturreformen
  • Opbygning af den nye organisation
  • Ledelse i opgave- og strukturreformen
  • Stafet om opgave- og strukturreformen

Underopdelingen på fokusområder er inspireret af bogen ”Når vi flytter sammen”, som netop behandler og sætter fokus på en række opmærksomhedspunkter som har betydning, når arbejdspladser forandres eller lægges sammen til nye enheder.

Det er meningen, at det nye emne skal udvikles og udbygges, og i den anledning opfordres brugere af personaleweb til at bidrage med indhold. Bidrag modtages og gøres tilgængeligt under forudsætning af, at det bygger på fælles indhøstede personalepolitiske erfaringer opnået mellem ledelse og medarbejdere.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henrik Vittrup