KTO's høringssvar på udkast til forslag til lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af kommunale s..

3. januar 2006
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 283.7
HH
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
3. januar 2006

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til forslag til lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af kommunale samarbejder

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved brev af 9. december 2005 anmodet om KTO's eventuelle bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Udkast lovforslag og tilhørende bemærkninger samt KTO's udkast til høringssvar blev ved brev af 14. december 2005 udsendt til KTO's medlemsorganisationer med henblik på eventuelle bemærkninger.

KTO har ved brev af d.d. fremsendt vedlagte til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. KTO har på baggrund af de modtagne bemærkninger foretaget en præcisering, således at det af næstsidste afsnit nu fremgår, at "KTO skal derfor opfordre til, at det præciseres i bemyndigelsesbestemmelserne, at de vilkår, som er fastlagt for de ansattes vilkår i forbindelse med kommunalreformens gennemførelse, udgør en minimumsbeskyttelse ved efterfølgende justeringer". høringssvar

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst/

Henrik Højrup Hansen