KTO's høringssvar over Ægtefællepensionsudvalgets betænkning mv.

4. januar 2006
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 239.16
HEB
Direkte tlf.nr.: 3347 0627
4. januar 2006

Vedr.: KTO's høringssvar over Ægtefællepensionsudvalgets betænkning mv.

Ministeriet for Familie- og Forbrugsanliggender har ved breve af henholdsvis 22. november og 5. december 2005 anmodet om KTO's eventuelle bemærkninger til Ægtefællepensionsudvalgets betænkning samt ligestillingsvurdering heraf.

Til orientering fremsendes vedlagt kopi af til Ministeriet for Familie- og Forbrugsanliggender.KTO's høringssvar af 3. januar 2006

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst/

Henning Bickham