Bilag til Rammeaftale om seniorpolitik

13. januar 2006
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 294.16
HH
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
13. januar 2006

Vedr.: Bilag til Rammeaftale om seniorpolitik

Hermed fremsendes reviderede bilag til Rammeaftale om seniorpolitik. Bilagene er revideret som følge af løntrinsprojektet pr. 1. april 2005 og de generelle lønstigninger pr. 1. januar 2006. Det drejer sig om og pr. 1. april 2005 samt , og pr. 1. januar 2006.bilag 13Abilag 123A

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst/

Henrik Højrup Hansen