Når ledelsen forebygger stress - bestilling af Stressmagasin nr. 2 fra Det Personalepolitiske Forum

18. januar 2006
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 138.20
HC
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
18. januar 2006

Vedr.: Når ledelsen forebygger stress - bestilling af Stressmagasin nr. 2 fra Det Personalepolitiske Forum

Af KTO-forliget fremgår det, at der i regi af Det Personalepolitiske Forum skal gennemføres et projekt om arbejdsbetinget stress. Projektet har bl.a. til formål at hjælpe MED- og SU-udvalgene med at aftale retningslinier for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere arbejdsbetinget stress.

I den forbindelse udkom den 2. december 2005 det første af fem stressmagasiner (udsendt af KTO til medlemsorganisationerne den 1. december 2005). Magasinet var målrettet samarbejds- og sikkerhedsorganisationen generelt.

Der udkommer yderligere fire magasiner i løbet af de næste to år. De fem numre vil tilsammen give indblik i, hvad stress - ikke mindst arbejdsbetinget stress - er, hvordan det kan forebygges, og hvad man allerede har gjort i kommuner og amter. Hvert nummer retter sig mod en bestemt gruppe på de kommunale og amtslige arbejdspladser. Politikere, ledere, medarbejdere eller samarbejdsorganer, der kan handle og gøre en forskel.

I starten af februar 2006 udkommer nummer 2 af "Stressmagasinet - Når ledelsen forebygger stress", der særligt henvender sig til politikere og chefer - men også de øverste medbestemmelses- og medindflydelsesorganer - i kommuner og amter. Magasinet har bl.a. fokus på, hvad stress betyder økonomisk, socialt og personligt på arbejdspladserne, samt hvordan ledelsen kan og skal prioritere og sætte ressourcer af til forebyggelse og håndtering af stress mv.

Det Personalepolitiske Forum udsender magasinet til det øverste medbestemmelses- og medindflydelsesudvalg i kommuner og amter. Herudover vil magasinet blive formidlet elektronisk bl.a. via www.personaleweb.dk og www.lederweb.dk, hvor der også vil blive mulighed for at downloade det.

KTO skal anmode medlemsorganisationerne om at være behjælpelig med at formidle magasinet til tillids- og sikkerhedsrepræsentanter samt medlemmer af SU og MED-udvalg.

I uge 6 udsender KTO magasinet til medlemsorganisationerne i fem eksemplarer. Yderligere eksemplarer, kan forhåndsbestilles på vedlagte til en kostpris på 3,00 kr. pr. eksemplar + forsendelsesomkostninger samt et ekspeditions-gebyr på 35,00 kr. Bestillinger kan faxes på 33 11 97 07, att.: Klaus Bjerg eller sendes på mail til bestillingskuponkb@kto.dk.

Bestillingen bedes være KTO i hænde senest onsdag den 25. januar 2006 kl. 12.00. Der vil ikke være mulighed for efterbestilling. Der henvises i stedet til ovennævnte mulighed for at downloade magasinet.

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henrik Carlsen