Kommunalreformen - Personalestyrelsens cirkulære om vilkår for overgang fra kommunal ansættelse til statslig ansættelse

19. januar 2006
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 41.119
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 06
19. januar 2006

Vedr.: Kommunalreformen - Personalestyrelsens cirkulære om vilkår for overgang fra kommunal ansættelse til statslig ansættelse

 

Medlemsorganisationerne er tidligere den 21. december 2005 blevet orienteret om den indgåede aftale om vilkår for overgang til statslig ansættelse i forbindelse med kommunalreformen.

Til orientering kan det oplyses, at Personalestyrelsen den 16. januar 2006 har udsendt det underskrevne cirkulære om aftalen (cirkulære 9020 af 16. januar 2006). Cirkulæret kan hentes på www.perst.dk

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Helle Basse