Kommunalreformen - Finansministeriets pjece "Når du ansættes i staten"

23. januar 2006
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 41.124
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
23. januar 2006

Vedr.: Kommunalreformen - Finansministeriets pjece "Når du ansættes i staten"

 

Finansministeriet har til KTO's orientering fremsendt samt pjece . Pjecen er udarbejdet af Personalestyrelsen. Finansministeriet oplyser, at brev og pjece den 19. januar 2006 er fremsendt til amterne med henblik på formidling til de medarbejdere, som forventes at overgå til staten i forbindelse med kommunalreformen. vedlagte brev"Når du ansættes i staten"

Pjecen indeholder en kortfattet beskrivelse af processen om indgåelse af aftaler om overførsel af blandt andet medarbejdere, samt løn- og ansættelsesvilkårene efter overgangen.

Om processen fremgår det blandt andet af pjecen, at "i forhandlingerne vil der blive lagt vægt på i videst muligt omfang at imødekomme medarbejdernes ønsker til fremtidigt arbejdssted. Forhandlingerne kan føre til ændringer i forhold til amternes aftaleudkast. Der forventes dog ikke mange ændringer med hensyn til fordeling af medarbejdere."

Om løn- og ansættelsesvilkårene efter overgangen hedder det blandt andet, "herudover vil du have mulighed for at få lokale lønforbedringer efter de statslige aftaler og overenskomster. Det er forudsat, at der til gruppen af overførte medarbejdere som helhed ydes lønforbedringer svarende til det, der er afsat til lokal løndannelse i de (amts)kommunale overenskomstforlig."

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Helle Basse