Når ledelsen forebygger stress - Stressmagasin 2 fra Det Personalepolitiske Forum

3. februar 2006
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 138.28
HC
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
3. februar 2006

Vedr.: Når ledelsen forebygger stress - Stressmagasin nr. 2 fra Det Personalepolitiske Forum

Hermed vedlægges i fem eksemplarer , der særligt henvender sig til politikere og chefer - men også de øverste medbestemmelses- og medindflydelsesorganer - i kommuner og amter. Samtidig vedlægges til orientering . Yderligere forhåndsbestilte eksemplarer af invitationen fremsendes særskilt, jf. brev til medlemsorganisationerne den 18. januar 2006.andet nummer af "Stressmagasinet - Når ledelsen forebygger stress"følgebrev til formand/næstformand i det øverste medindflydelses og medbestemmelsesudvalg i kommuner og amter

Der udkommer yderligere tre magasiner i løbet af de næste to år. De fem numre vil tilsammen give indblik i, hvad stress - ikke mindst arbejdsbetinget stress - er, hvordan det kan forebygges, og hvad man allerede har gjort i kommuner og amter. Hvert nummer retter sig mod en bestemt gruppe på de kommunale og amtslige arbejdspladser. Politikere, ledere, medarbejdere eller samarbejdsorganer, der kan handle og gøre en forskel.

Der vil ikke være mulighed for efterbestilling. Der henvises i stedet til muligheden for at downloade stressmagasinet fra:

www.personaleweb.dk/stressmagasinet2

www.lederweb.dk/stressmagasinet2

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henrik Carlsen