Dagplejens handlingsorienterede kompetenceudvikling

22. februar 2006
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 434.1
HV
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
22. februar 2006

Vedr.: Dagplejens handlingsorienterede kompetenceudvikling

Det af KL og KTO igangsatte § 5-projekt er afsluttet med en evalueringsrapport som bl.a., beskriver baggrunden for projektet, den i projektet gennemførte spørgeskemaundersøgelse, og de erfaringer der er indhøstet via de gennemførte opkvalificeringsforløb.

Kommunale dagplejeres håndtering af kompetenceudvikling er blevet afdækket i relation til de faglige udfordringer børn med særlige behov, og herunder allergi, bevirker. Afdækningen er blevet fulgt op af pilotundervisning med særligt fokus på praksisnær læring.

Projektet har afprøvet forskellige læringsmetoder til en styrket kompetenceudvikling. Traditionel klasseundervisning har været en af metoderne, men især mulighederne i netbaseret undervisning (e-learning) er blevet afprøvet med succes.

Rapporten kan i sin helhed hentes på den fælles personalepolitiske hjemmeside: www.personaleweb.dk eller på Astma og Allergiforbundets hjemmeside: www.astma-allergi.dk.

Yderligere oplysninger om projektet kan indhentes fra KTO's projektleder Mogens Kristensen, FOA, på e-mail mkr001@foa.dk eller på telefon 46 97 24 24.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst/

Henrik Vittrup