Kvartalsvis oversigt over personalepolitiske projekter

1. marts 2006
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 49.17
HC/AZ
Direkte tlf.nr.: 3347 0617
1. marts 2006

Vedr.: Kvartalsvis oversigt over personalepolitiske projekter

Sekretariatet udarbejder kvartalsvis en oversigt over personalepolitiske projekter, primært knyttet til "Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter på det personalepolitiske område m.v.".

Vedlagte indgår i drøftelserne i KTO's personalepolitiske udvalg om prioritering af og fremdriften i de personalepolitiske projekter. For at sikre at oversigten får den fornødne udbredelse udsendes oversigten til medlemsorganisationerne.oversigt

Oversigten giver et overblik over den aktuelle status for de personalepolitiske projekter, og har fungeret som et arbejdsredskab, navnlig for de personalepolitiske ansvarlige i de enkelte sekretariater.

Fremover vil der, for de projekter, der i oversigten anføres afsluttet med en evaluering (som er modtaget af de centrale parter), blive givet en kortfattet redegørelse for produkter, resultater og formidling, som følge af projektet.

I den forbindelse vedlægges derfor en . redegørelse for afsluttet projekt om kompetenceweb

Som noget nyt vedlægges fremover tillige en mellem overenskomstparterne. oversigt over § 11 Projekter

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst/

Henrik Carlsen