Væksthus for ledelse - status februar 2006

16. marts 2006
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 201.16
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 06
16. marts 2006

Vedr.: Væksthus for ledelse - status februar 2006

I efteråret 2004 indgik KL og KTO en aftale om etablering af Væksthus for ledelse. I foråret 2005 blev Væksthus for ledelse udvidet til også at omfatte Amtsrådsforeningens område.

Formålet med væksthus for ledelse, er bl.a. at styrke det fremtidige udviklingsarbejde om rammebetingelserne for ledelse og at sætte fokus på ledelse som fag.

Væksthus for ledelse består af en bestyrelse, herunder et sekretariat samt 3 væksthuse for henholdsvis topchefer, chefer og institutionsledere.

Væksthus for ledelse har i løbet af 2005 afsluttet to tværgående projekter, som tidligere er fremsendt til KTO's medlemsorganisationer, nemlig "Kommunale ledere der lykkes" og "Let vejen for de nye ledere".

Du kan læse mere om arbejdet i Væksthus for ledelse i notatet og på www.lederweb.dk."Væksthus for ledelse - status februar 2006"

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst/

Lars Daugaard